Ochrana osobních údajů

Kontaktní údaje a správce
V souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. rádi bychom Vás informovali, že správcem a  subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů je firma:

 

VERRO-GLASS

Szlachecka 15
43-300 Bielsko-Biała, Polsko

Tel.: +48 33 811 00 61

Inspektorem ochrany osobních údajů ve společnosti je Zofia Strykowska, e-mailová adresa: info@zmrzlinovepohary.cz

Rozsah a platnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zpracování údajů na webových stránkách společnosti VERRO-GLASS, které přizpůsobujemei obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.05.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Povinná pole, která jsou jako taková zobrazena, potřebujeme ke zpracování příslušného dotazu nebo vaší objednávky. Jakékoli další údaje, které jsou shromážděné navíc, jsou nepovinné a využíváme je k optimalizaci služeb, které nabízíme.

 

Zpracování osobních údajů společností VERRO-GLASS

Pro účely uzavření, plnění nebo vypovězení vaší objednávky zpracováváme následující osobní údaje:

- křestní jméno a příjmení

- fakturační a dodací adresa
- e-mailová adresa
- fakturační a platební údaje
- telefonní číslo
 

Zpracování v rámci procesu objednávky zahrnuje také odesílání objednávek, zpracování platby, zasílání elektronických potvrzení objednávky a faktur. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

 

Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo opravu osobních údajů, omezení zpracování, na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

 

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Vaše data mohou být převedena na třetí stranu pouze v případě, že je to nutné pro naše služby. Na Vaše data mohou mít přístup také naši subdodavatelé (zpracovatelské subjekty), například účetní, kurýri nebo advokátní kanceláře. Pokud to zákon vyžaduje, sdelíme vaše osobní autorizovaným subjektem, včetně příslušných soudních orgánů.

 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Doba, po kterou zpracováváme vaše osobní údaje, závisí od účelu zpracování:

a) Registrace na našich webových stránkách - za období, kdy jste zaregistrováni, dokud neopustíte web; po uplynutí této doby budou vaše údaje zpracovány za účelem souvisejícího s odpovědností našich činností, tj. za prokázání souladu s předpisy o dodržování osobních údajů, které jsou povinné podle ustanovení o ochraně osobních údajů a promlčení vašich nároků, avšak nejvýše 10 let.

b) Realizace prodeje - po dobu trvání smlouvy; po uplynutí této doby zpracováváme vaše údaje pro účely týkající se odpovědnosti našich činností, tj. prokázání souladu s předpisy o dodržování osobních údajů, pro které jsme povinni dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů a promlčení vašich nároků, avšak nejvýše 5 let.

c) Dodávka zboží po dobu trvání smlouvy; po uplynutí této doby zpracováváme vaše údaje pro účely týkající se odpovědnosti našich činností, tj. prokázání souladu s předpisy o dodržování osobních údajů, pro které jsme povinni dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů a promlčení vašich nároků, avšak nejvýše 5 let.

d) Údaje o tom, jak využíváte naše služby (prostřednictvím souborů cookies) a data zpracovávaná v naší marketingové databázi - po celou dobu, kdy jste našim klientem, a později po dobu 5 let od doby, kdy jste přestali být našimi klienty (přestali používat naše služby a nakupovat v našem obchodě).

Osobní údaje a cookies
Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách www.zmrzlinovepohary.cz soubory cookies. V rámci souborů cookie shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze a návštěvě (datum a čas návštěvy).

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 

 

 

 

 
Telefon:

+48 33 811 00 61

E-Mail:
info@zmrzlinovepohary.cz

 

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
                                                                                                                                          ČSOB, a.s.
CZ83 0300 0000 0002 4277 5335

 

Verro-Glass ©